Hướng dẫn đặt xe đưa đón Tân Sơn Nhất đi Trà Vinh

Hiện nay Bạn có rất nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất Đi Trà Vinh, Bạn có thể đi Xe Taxi giá rẻ đi Trà Vinh hoặc đi Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đi Trà Vinh

Bạn có thể Gọi đặt xe đưa đón từ Sân Bay Tân Sơn Nhất đi Trà Vinh với các tuyến:

 1. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Càng Long HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 2. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã An Trường HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 3. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã An Trường A HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 4. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Bình Phú HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 5. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đại Phúc HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 6. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đại Phước HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 7. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đức Mỹ HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 8. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Huyền Hội HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 9. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Mỹ Cẩm HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 10. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Nhị Long HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 11. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Nhị Long Phú HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 12. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Phương Thạnh HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 13. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân An HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 14. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Bình HUYỆN CÀNG LONG Tỉnh Trà Vinh
 15. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Cầu Kè HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 16. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã An Phú Tân HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 17. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Châu Điền HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 18. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hòa Ân HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 19. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hòa Tân HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 20. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Ninh Thới HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 21. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Phong Phú HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 22. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Phong Thạnh HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 23. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tam Ngãi HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 24. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Thạnh Phú Đông HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 25. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Thông Hòa HUYỆN CẦU KÈ Tỉnh Trà Vinh
 26. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Cầu Ngang HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 27. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Mỹ Long HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 28. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hiệp Hòa HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 29. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hiệp Mỹ Đông HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 30. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hiệp Mỹ Tây HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 31. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Kim Hòa HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 32. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Sơn HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 33. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Mỹ Hòa HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 34. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Mỹ Long Bắc HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 35. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Mỹ Long Nam HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 36. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Nhị Trường HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 37. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Thạnh Hòa Sơn HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 38. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Thuận Hòa HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 39. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Trường Thọ HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 40. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Vĩnh Kim HUYỆN CÂU NGANG Tỉnh Trà Vinh
 41. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Châu Thành HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 42. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đa Lộc HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 43. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hòa Lợi HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 44. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hòa Minh HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 45. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hòa Thuận HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 46. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hưng Mỹ HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 47. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Hòa HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 48. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Lương Hòa HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 49. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Lương Hòa A HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 50. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Mỹ Chánh HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 51. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Nguyệt Hóa HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 52. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Phước Hảo HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 53. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Song Lộc HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 54. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Thanh Mỹ HUYỆN CHÂU THÀNH Tỉnh Trà Vinh
 55. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Long Thành H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 56. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đôn Châu H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 57. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đôn Xuân H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 58. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đông Hải H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 59. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Khánh H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 60. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Vĩnh H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 61. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Ngũ Lạc H. DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 62. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn TIỂU CẦN H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 63. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Cầu Quan H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 64. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hiếu Trung H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 65. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hiếu Tử H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 66. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hùng Hòa H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 67. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Thới H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 68. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Ngãi Hùng H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 69. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Phú Cần H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 70. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Hòa H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 71. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Hùng H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 72. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Ngãi H. TIỂU CẦN Tỉnh Trà Vinh
 73. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn TRÀ CÚ H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 74. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Thị Trấn Định An H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 75. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã An Quảng Hữu H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 76. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Đại An H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 77. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Định An H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 78. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hàm Giang H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 79. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hàm Tân H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 80. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Kim Sơn H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 81. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Hiệp H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 82. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Lưu Nghiệp Anh H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 83. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Ngãi Xuyên H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 84. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Ngọc Biên H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 85. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Phước Hưng H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 86. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Hiệp H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 87. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tân Sơn H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 88. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Tập Sơn H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 89. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Thanh Sơn H. TRÀ CÚ Tỉnh Trà Vinh
 90. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 1 THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 91. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 2 THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 92. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Dân Thành THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 93. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Hiệp Thạnh THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 94. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Hữu THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 95. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Toàn THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 96. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Trường Long Hòa THỊ XÃ DUYÊN HẢI Tỉnh Trà Vinh
 97. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 1 TP Trà Vinh
 98. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 2 TP Trà Vinh
 99. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 3 TP Trà Vinh
 100. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 4 TP Trà Vinh
 101. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 5 TP Trà Vinh
 102. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 6 TP Trà Vinh
 103. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 7 TP Trà Vinh
 104. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 8 TP Trà Vinh
 105. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Phường 9 TP Trà Vinh
 106. Xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất đến Xã Long Đức TP Trà Vinh

Đặt xe taxi giá rẻ tại Trà Vinh

Xe taxi giá rẻ có thể đưa bạn từ Sân Bay Tân Sơn Nhất đến các huyện của tỉnh Trà Vinh